Helfertreffen beim MSC Kefenrod e.V. im DMV am 17.11.2018